Banner Kontakt

Kontakt
Napisz do nas!

RODO

Secu Dach Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Katowicach przy ul. Krakowskiej 87. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Z administratorem można się kontaktować:

- na adres e-mail: zarzad@pohlnet.pl

- listownie lub bezpośrednio w siedzibie firmy

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy lub realizacji umowy.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

- w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

- w przypadku wyrażenia zgody na kontakt w związku z Państwa zgłoszeniem za pośrednictwem formularza kontaktowego i wyjaśnienie zgłoszonej sprawy bądź zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

- ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (np. dochodzenie roszczeń).

Planowany okres przechowywania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy informatyczne realizujące usługi na nasze zlecenie w zakresie prowadzenia strony internetowej, biura rachunkowe, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie.

Secu Dach Sp. z o.o. Sp.k. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Gdy uzna Pan/Pani, że Secu Dach Sp. z o.o. Sp.k. jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.